Skład Zarządu i KR

 
     Skład Zarządu Gminnego Zrzeszenia
     Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

Grochowski Andrzej         Przewodniczący  Zarządu
Jędrak Mariusz                  Z-ca Przewodniczącego
Paluch Henryk                   Z-ca Przewodniczącego
Walczyk Elżbieta              Sekretarz
Grochot Karol                    Skarbnik

 

      Komisja Rewizyjna

Martyniak Jadwiga            Przewodnicząca Komisji
Kepke Maria                       Z-ca Przewodniczącego
Magda Cezary                   Sekretarz
 
 

Terminy dyżurów 2018

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 29
2. Luty - 26
3. Marzec - 26
4. Kwiecień - 30
5. Maj - 28
6. Czerwiec - 25 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 30
8. Sierpień - 27
9. Wrzesień - 24
10. Październik - 29
11. Listopad - 26
12. Grudzień - 10

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.