Ferie zimowe Buk 2013

W dniu 8.02.2013 odbył się turniej gier planszowych w klubie w Buku, podczas ferii. Udział wzięło dwunastu uczestników w dwóch grupach wiekowych - od 6 do 11 lat, od 12-18 lat. Organizatorem tej imprezy był LZS Pionier Buk i klub w Buku. Serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji turnieju p. Eli Marciniak. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a po turnieju odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.

Zarząd Koła

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Relacja z festynu rodzinnego w Buku

W dniu 22.09.2012 odbył się festyn rodzinny oraz gry i zabawy dla dzieci, a także mecz Old boy & młodzież. Impreza została zorganizowana przez LZS Pionier Buk i przez Klub w Buku, w trakcie trwania festynu zostały przeprowadzone gry i zabawy.

Czytaj więcej...

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.