Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie

LZS Wołczkowo zaprasza dorosłych na Turniej Tenisa Stołowego. Impreza odbędzie się 18.04.2015 o godzinie 10.00 w Klubie.

Zarząd Koła LZS Wołczkowo

Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie - sprawozdanie

14 marca w Klubie w Wołczkowie odbył się turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży.
Wśród dzieci zwyciężyła Alicja Jaworek, drugie miejsce zajął Oskar Dziekański,
a trzecie Bartosz Jaworek.
Wśród młodzieży zwyciężył Kacper Dziekański, drugie miejsce zajął Patryk Kirszka, a trzecie Damian Rutkowski.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zarząd Koła

Turniej Rzutu Lotką w Wołczkowie

LZS Wołczkowo w dniu 22.11. zorganizował Turniej Rzutu Lotkami.
Uczestnicy, zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe.
Dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali o puchary i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.
  • fot001
  • fot002
  • fot003
 

Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie

LZS Wołczkowo zaprasza dzieci i młodzież na Turniej Tenisa Stołowego.
Spotykamy się w Klubie w Wołczkowie
dnia 14.03.2015 o godz. 10.00.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Koła LZS

Turniej Rzutu Lotką w Wołczkowie

Koło LZS Wołczkowo organizuje w sobotę 22.11.2014 o godzinie 10.00 w Klubie w Wołczkowie Turniej Rzutu Lotkami.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Zarząd Koła LZS Wołczkowo

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.