Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie

LZS Wołczkowo zaprasza dorosłych na Turniej Tenisa Stołowego. Impreza odbędzie się 18.04.2015 o godzinie 10.00 w Klubie.

Zarząd Koła LZS Wołczkowo

Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie - sprawozdanie

14 marca w Klubie w Wołczkowie odbył się turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży.
Wśród dzieci zwyciężyła Alicja Jaworek, drugie miejsce zajął Oskar Dziekański,
a trzecie Bartosz Jaworek.
Wśród młodzieży zwyciężył Kacper Dziekański, drugie miejsce zajął Patryk Kirszka, a trzecie Damian Rutkowski.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zarząd Koła

Turniej Rzutu Lotką w Wołczkowie

LZS Wołczkowo w dniu 22.11. zorganizował Turniej Rzutu Lotkami.
Uczestnicy, zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe.
Dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali o puchary i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.
  • fot001
  • fot002
  • fot003
 

Turniej Tenisa Stołowego w Wołczkowie

LZS Wołczkowo zaprasza dzieci i młodzież na Turniej Tenisa Stołowego.
Spotykamy się w Klubie w Wołczkowie
dnia 14.03.2015 o godz. 10.00.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Koła LZS

Turniej Rzutu Lotką w Wołczkowie

Koło LZS Wołczkowo organizuje w sobotę 22.11.2014 o godzinie 10.00 w Klubie w Wołczkowie Turniej Rzutu Lotkami.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Zarząd Koła LZS Wołczkowo

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.