I Dzień Sportu w Skarbimierzycach

W dniu 29 czerwca po raz pierwszy w Skarbimierzycach odbył się Dzień Sportu zorganizowany przez Koło LZS Skarbimierzyce, Sołtysa, Radę Sołecką i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Na starcie pojawiło się 20 uczestników, zostali oni podzieleni na dwie kategorie wiekowe – 10 dzieci oraz 10 dorosłych. Rywalizowali w ośmiu konkurencjach sportowych w tym m.in. strzały z łuku, rzut do celu, slalom z przeszkodami, kule bule oraz wielobój cieszący się największą sympatią uczestników i kibiców. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich poczęstunek. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy puchary. Jako pierwsza impreza tego typu w Skarbimierzycach cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnikami były całe rodziny. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

  • IMG_20190629_113238
  • IMG_20190629_113958
  • IMG_20190629_114650

Przewodniczący Koła LZS Skarbimierzyce
Karol Grochot

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.