Turniej tenisa stołowego w Skarbimierzycach

W dniu 23 lutego, w klubie w Skarbimierzycach odbył się turniej tenisa stołowego organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło LZS w Skarbimerzycach. W turnieju wzięło udział dwunastu zawodników, w różnym wieku. Po zaciętej rywalizacji zwycięzcom turnieju został Kacper, a jego tata Rafał zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Ania, Patryk i Dawid. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miłą atmosferę, a zwycięzcom gratulujemy.

  • IMG_20190223_160608_resized_20190227_093348034
  • IMG_20190223_161022_resized_20190227_093354814
  • IMG_20190223_165145_resized_20190227_093356408

Organizatorzy

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.