Turniej tenisa stołowego w Skarbimierzycach

W dniu 27.01 (sobota) o godz. 15:00 w klubie w Skarbimierzycach odbędzie się turniej tenisa stołowego organizowany przez Koło LZS w Skarbimierzycach oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidują poczęstunek, natomiast dla zwycięzców turnieju nagrody rzeczowe.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący LZS Skarbimierzyce
Karol Grochot

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.