Turniej tenisa stołowego w Skarbimierzycach

W dniu 27.01 (sobota) o godz. 15:00 w klubie w Skarbimierzycach odbędzie się turniej tenisa stołowego organizowany przez Koło LZS w Skarbimierzycach oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidują poczęstunek, natomiast dla zwycięzców turnieju nagrody rzeczowe.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący LZS Skarbimierzyce
Karol Grochot

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.