Podsumowanie Maratonu Pisania Listów Amnesty International

W tym roku po raz pierwszym w naszym powiecie odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International. W klubie w Skarbimierzycach w można było napisać list wspierając ludzi prześladowanych, szykanowanych i szukających sprawiedliwości w różnych zakątkach Świata, między innymi w Hondurasie, Egipcie, na Madagaskarze czy Bangladeszu. W maratonie wzięło udział udział ponad 50 osób.a cały Maraton trwał 24 godziny. Były z nami takie miejscowości jak: Mierzyn, Dołuje, Szczecin os, Słoneczne, Dobra, Grzepnica, Skarbimierzyce, Warzymice, Bezrzecze, Kościno. Wspólnie napisaliśmy 182 listy. Najdłuższy list miał 4 strony formatu A4. Natomiast najwięcej listów napisał Dawid Bolesta, dziesięciolatek ze Skarbimierzyc aż 18 sztuk.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Dziękuję wszystkim za wsparcie, za obecność.
Wspólnie pokazujemy, że możemy więcej.
Jesteście wielcy, dziękuję.

Przewodniczący Koła LZS w Skarbimierzycach
Karol Grochot

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.