Relacja z Turnieju Fifa w Skarbimierzycach

W dniu 15.02 w Klubie  w Skarbimierzycach odbył się "Turniej gier na konsoli".
W zabawie wzięło udział 12 osób, którzy rywalizowali ze sobą w grze FIFA 2017.
Odbyło się losowanie, dzięki któremu każdy uczestnik miał przydzielonego rywala.
W pierwszym etapie odbyło się sześć meczy. Zwycięzcy tej części przeszli do następnego etapu. Spośród półfinalistów wyłonione zostały trzy osoby, które przeszyły do finału. W ostatniej turze  mecz odbywał się w systemie każdy z każdym.
Całemu turniejowi przyświecała zasada fair-play.
Na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz nagrody rzeczowe.
Szczególne podziękowania dla Kamila Kuranca, za pomoc w organizacji turnieju i użyczenie sprzętu.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Zarząd Koła

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.