Wyjazd do Trzęsacza

W dniach 1.02.2019 – 7.02 2019 – wyjazd do Trzęsacza na  warsztaty pt. „Poznajemy ptaki Polski , szanujmy Dzieło Stworzenia”. Grupa 21 dzieci  w wieku 8-14 lat z Gminy Dobra wzięło udział w projekcie Fundacji Ekologicznej Laudato SI.  Grupa została zakwaterowana w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Trzęsaczu.

  • DSCN3339
  • DSCN3353
  • DSCN3407

Celem programu było przybliżenie dzieciom i młodzieży życia ptaków w Polsce. W ramach zadań projektu codziennie mieliśmy zajęcia w pracowni przyrodniczej i zajęcia terenowe. Zajęcia były ciekawe i urozmaicone, a po zajęciach dużo spacerowaliśmy nad morzem, byliśmy na placu zabaw i na siłowni. Wieczorami bawiliśmy się na dyskotece, mieliśmy ognisko,  oglądaliśmy filmy o tematyce przyrodniczej, braliśmy udział w różnych konkursach: koło fortuny, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny - w każdym zajmowaliśmy czołowe lokaty. Warunki lokalowe były bardzo dobre, a jedzenie smaczne. Dziękuje Pani Janinie Kapłon za opiekę nad dziećmi, Gminie Dobra za transport oraz Panu Łukaszowi Chorągwickiemu za współpracę, która pozwoliła nieodpłatnie skorzystać z programu.  Miesiąc styczeń był bardzo pracowity, koordynacja projektu, nabór uczestników, przygotowanie dokumentów oraz współpraca z Fundacją „Laudato Si” zabrało dużo czasu oraz środków finansowych, lecz na końcu nagrodą były uśmiechy i zadowolone miny naszych pociech. Dla wielu uczestników była to pierwsza rozłąka z rodzicami.

Przewodniczący koła Mariusz Jędrak.                                              

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.