Wakacje na sportowo w Grzepnicy

Pierwszy tydzień wakacji spędziliśmy na sportowo. W dniach od 02.07 do 07.07, przez 3 godziny dziennie odbywały się zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu. Plac zabaw, boisko oraz kort tenisowy były miejscem zmagań i świetnej zabawy dla dzieci. Zajęcia były prowadzone przez dwie panie instruktorki, które wprowadziły dużo dynamiki i urozmaiceń. Podział dzieci na rywalizujące drużyny dodał zabawie sportowych emocji. Każdego dnia, na koniec zajęć, oblewaliśmy się wodą – bitwa na balony napełnione wodą. Były to bardzo fajne zajęcia, które przyniosły wszystkim dużo radości.

  • P1060550
  • P1060555
  • P1060563

Przewodniczący Koła
Mariusz Jędrak                                                                                      

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.