II Otwarty Turniej Karate

W niedzielę 14.06.2015 w szkole w Bezrzeczu odbył się Drugi Otwarty Turniej Karate. W imprezie wzięło udział ponad 130 zawodników z następujących klubów:

Kostrzyński Klub Karate-sensei Sylwester Gibowski
Klub Karate Fudoshin-sensei Kamil Bobrowski
Klub Karate Kamikaze 1 Szczecin-sensei Marcin Fidelus
Klub Karate Kamikaze 2-sensei Franciszek Moroz
AZS Shogun Szczecin- wiceprezes PZKarate sensei Wacław Antoniak
LZS Grzepnica-trenerzy naszego klubu
Gospodarze- UKS Funakoshi-do Szczecin, Mierzyn, Bezrzecze i Chwarstnica.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

 

Patronat nad zawodami objęli: wójt gminy Dobra Pani Teresa Dera, Kierownik Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Pani Emilia Kowalska, Mariusz Jedrak radny Rady Powiatu Polickiego oraz Andrzej Grochowski przewodniczący GZ LZS Gminy Dobra.Impreza została przygotowana przez UKS Funakoshi – do, przy wsparciu wielu organizacji i pomocy osób życzliwych m.in. LZS „Orły” Grzepnica. Szczególne uznanie należy się organizatorom tej imprezy Beacie i Zdzisławowi Szewc. Każdy zawodnik został nagrodzony, najlepsi pucharami i medalami, a także atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Nasze „Orły” również odniosły sukcesy:

Hubert Iwaniuk – I miejsce w torze przeszkód
Renn Jakub – II miejsce w torze przeszkód
Nikola Romanek – II miejsce w torze przeszkód
Majka Olszewska – III miejsce w torze przeszkód
Miłosz Skrycki – II miejsce w torze przeszkód
Dobrawa Skrycka – I miejsce kata drużynowe, II miejsce kata indywidualne,  II miejsce w torze przeszkód
Julian Szulc – III miejsce kata indywidualne do lat 7
Miłosz Skrycki, Oskar Sipowicz, Piotr Jędrak – srebro w kata drużynowym
Gratulujemy zawodnikom odwagi, umiejętności i sportowej rywalizacji!!!!
Organizatorzy

 

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.