Turniej Karate - relacja

W dniu 18 kwietnia 2015 LZS „Orły” Grzepnica oraz Firma Funakoshi-Do zorganizowały Turniej Sprawnościowy pod nazwą „I Ty możesz zostać Mistrzem”, który odbył się na sali gimnastycznej w Bezrzeczu. Turniej został przeprowadzony przez trenerów karate - Państwa Beatę i Zdzisława Szewców - i rozpoczął się naprawdę solidną rozgrzewką. W trakcie treningu zawodnicy bili rekordy w ilości wykonanych pompek. Rekordzista wycisnął niesamowite 1050(!) pompek. Następnie odbył się trening „Kata”, a także gry i zabawy sprawnościowe oraz lekcja zwrotów grzecznościowych w języku japońskim.
Zajęcia były dynamiczne i bardzo ciekawe.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i medalami.

Prezes Koła LZS Grzepnica
Mariusz Jędrak

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.