Wiosenne porządki w Stolcu

Dnia 18 marca 2017r. o godz.15:30 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia w Stolcuoraz Ludowe Zespoły Sportowe „Grom” Stolec zapraszają do udziału w akcji sprzątania świata pod nazwą „Wiosenne Porządki” Sprzątamy teren naszej miejscowości. Po zakończeniu akcji zapraszamy na gorącą kawę i herbatę do klubu.
Nast
ępnie w podziękowaniu za udział w akcji „Wiosenne Porządki” zapraszamy również na ognisko poświęcone przywitaniu Wiosny, gdzie spalimy „Marzannę”.
Dla uczestników przewidziany poczęstunek w postaci kiełbaski i napojów.
„Święto Wiosny” - 25 marca 2017r (sobota), godz. 16:00
Serdecznie zach
ęcamy do akcji sprzątania, a tym samym do ochrony środowiska.
Przewodniczący Koła LZS „Grom”Stolec
Daniel Chytra               

Ferie 2017 w Stolcu

W dniach 17, 21,23 lutego 2017 r. Ludowe Zespoły Sportowe „GROM” Stolec oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia Stolec zorganizowały zajęcia dla dzieci, które spędzały ten czas w naszej miejscowości. W tym roku bawiliśmy się pod hasłem: „Podróże po atrakcjach”. Graliśmy w Chińczyka, bierki, kości, domino. Podczas zajęć plastycznych dzieci malowały i kolorowały ogromne serca, malowaliśmy farbami przy pomocy kasztanów oraz robiliśmy kolorowe „gniotki” z balonów i mąki. Graliśmy w tenisa stołowego, bilarda oraz w piłkarzyki.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Czytaj więcej: Ferie 2017 w Stolcu

Zebranie LZS "GROM" w Stolcu

Koło LZS „GROM” Stolec zaprasza wszystkich członków koła i mieszkańców na zebranie w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 19:00 w klubie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Filia Stolec.
Planowany przebieg zebrania:

-Podsumowanie kalendarza imprez i prezentacja roku 2016
-Pogratulowanie członkom za udział w Turniejach w 2016 roku
-Przedstawienie kalendarza imprez zaplanowanych w 2017 roku
-Informacja o składkach członkowskich za rok 2017
-Rozdanie deklaracji cz
łonkowskich osobom zainteresowanym wstąpieniem do LZS
-Przyj
ęcie i omówienie wolnych wniosków i uwag zgromadzonych na zebraniu.

Z poważaniem Przewodniczący:
Koła LZS „GROM” Stolec
Daniel Chytra

Trunej Gier Karcianych w Stolcu

W dniu 28 stycznia 2017 r Ludowe Zespoły Sportowe „GROM” Stolec oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia Stolec zorganizowały o godz: 15:00 I Turniej Karciany w TYSIĄCA, w którym udział wzięło 6 osób.
Turniej rozegrany został na dwóch stolikach po 3 osoby, z każdego stolika wychodziły po 2 osoby, które zdobędą pierwsze liczbę 1000 punktów.
Następnie rozegrany został finał, w którym walczyły cztery osoby.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Czytaj więcej: Trunej Gier Karcianych w Stolcu

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.