VIII Turniej Darta „Rzut lotką do tarczy”

W dniu 12 maja 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia Stolec oraz Koło Ludowe Zespoły Sportowe „GROM” Stolec zorganizowały: VIII edycję Turnieju Darta „Rzut lotką do tarczy” w czterech kategoriach wiekowych:
- Pierwsza grupa wiekowa dzieci do ośmiu lat, każde z nich rzucało trzema lotkami po dwie rundy. W tej kategorii wzięło udział pięć osób.
- Druga grupa wiekowa powyżej dziewięciu do czternastego lat, rzucała trzema lotkami na przemian, aż któreś z nich zejdzie z 501 punktów. Udział wzięło siedem osób.
- Trzecia grupa dorosłych kobiet rzucała trzema lotkami na przemian, aż któraś z nich zejdzie z 501 punktów. Udział wzięły cztery osoby.
- Czwarta grypa dorosłych mężczyzn, rzucała trzema lotkami na przemian, aż któryś z nich zejdzie z 501 punktów. Udział wzięło sześć mężczyzn i jedna kobieta (z powodu spóźnienia).

  • 1
  • 10
  • 2

Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek, a także każdy uczestnik został nagrodzony za udział w turnieju.
Dziękuje wszystkim za udział turnieju i osobom, które zaangażowały się przygotowaniu turnieju.

Przewodniczący Koła LZS Stolec
Daniel Chytra

Turniej Karciany w Stolcu

Ludowe Zespoły Sportowe „GROM” Stolec i   Gminne Centrum Kultury i Bibliotekfilia Stolec zapraszają na  „Turniej Karciany 3-5-8 i Tysiąca”, który odbędzie się  21 kwietnia 2018 r. w klubie GCKiB w  Stolcu:

                    Turniej w TYSIĄCA o godzinie 15:30.

                    Turniej 3-5-8o godzinie 18:00.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału, dla każdego uczestnika przewidziany jest poczęstunek i nagrody.

Przewodniczący Koła LZS „GROM” Stolec
Daniel Chytra

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.