Turniej Badmintona w Stolcu

W dniu 27 lipca 2019 r. Ludowe Zespoły Sportowe „GROM” Stolecoraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia Stoleczorganizowały: XI Turniej Badmintona  w trzech kategoriach wiekowych:

- Pierwsza grupa wiekowa dzieci powyżej sześciu lat do dwunastu lat grały do dwóch wygranych setów każdy set rozgrywany był do wygranych 15 punktów lub na przewagi. W tej kategorii wzięły udział  osoby, z których nich zdobyły   następujące miejsca:
1. Gabrysia Orzechowska
2. Kasia Orzechowska,
3. Eryk Jóźwiak ,
4. Weronika Adamczyk

- Druga grupa wiekowa powyżej dwunastu lat do osiemnastego roku, które grały do dwóch wygranych setów każdy set rozgrywany był do wygranych 15 punktów lub na przewagi. W tej kategorii wzięły udział pięć osób, z których nich zdobyły   następujące miejsca:
1. Przemek Kozicki,
2. Ola Supernak,
3. Patryk Groszewski,
4. Łukasz Groszewski

-Trzecia grupadorosłych, które grały do dwóch wygranych setów każdy set rozgrywany był do wygranych 11 punktów lub na przewagi. W tej kategorii wzięły udział cztery osoby, z których nich zdobyły   następujące miejsca:
1. Dominik Czerwiec,
2. Daniel Chytra,
3. Beata Bauer, 
4. Dominika Jóźwiak

  • Badminton 2019 0
  • Badminton 2019 1
  • Badminton 2019 10

           

Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek, a także każdy  uczestnik  został  nagrodzony za udział w turnieju. Dziękuje wszystkim za udział turnieju i osobą, które zaangażowały się przygotowaniu turnieju. Zapraszamy w roku 2020.

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.