Turniej w warcaby w Stolcu

Dnia 28 wrzesień 2013r. (sobota) o godzinie 15.30 nad jeziorem Stolsko w miejscowości Stolec odbył się turniej w warcaby. W turnieju wzięło udział 16 osób w dwóch grupach wiekowych. Z pośród grupy wiekowej od lat 11 do lat 16 pierwsze trzy miejsca zajęły następujące osoby:

I miejsce -  Katarzyna Stojkowska
II miejsce - Patryk Łojko
III miejsce - Przemysław Kozicki

 W grupie wiekowej od 17 lat pierwsze trzy miejsca zajęły następujące osoby:

I miejsce - Krzysztof Stojkowski
II miejsce - Paulina Jaroszewicz
III miejsce - Andrzej Jaroszewicz

  • turniej w warcaby 2
  • turniej w warcaby 3
  • turniej w warcaby 4

 Prezes Koła LZS
Krzysztof Stejkowski

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.