Turniej Ringo i Zbijaka w Dołujach

Dnia 23 października 2014r. w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Szkolny Turniej Zbijaka klas IV-VI. W turnieju wzięło udział 35 uczniów ze szkoły podstawowej. Turniej odbywał się systemem „każdy z każdym”. Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięską klasę. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Po zakończonym Turnieju wszyscy zawodnicy udali się na słodki poczęstunek.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Dnia 25 września 2014r. w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Szkolny Turniej „RINGO” dla klas IV-VI. Każda drużyna składała się z 6 zawodników. Rozegrano pojedynki „każdy z każdym”. Drużyny otrzymały dyplomy i puchary, zawodnicy zaś medale. Nagrodzono również najlepszego rzucającego.
Zawodom towarzyszyła sportowa rywalizacja i koleżeńska atmosfera.

 • ringo 1
 • ringo 2
 • ringo 3

Zarząd Koła LZS Dołuje

 

 

Gminny Turniej "Ringo" klas IV - VI SP

Dnia 16 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Gminny Turniej „Ringo” dla klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Dobra. W turnieju wzięły udział drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach. Każda drużyna składała się z 6 zawodników. W sumie rozegrano 6 pojedynków w rezultacie których I miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Bezrzeczu, II miejsce drużyna ze szkoły w Mierzynie, III miejsce drużyna ze szkoły w Dołujach. Drużyny otrzymały dyplomy i puchary, zawodnicy zaś medale.
Nagrodzono również najlepszego rzucającego, którym został Kamil Klimczak z PSP w Bezrzeczu. Zawodom towarzyszyła sportowa rywalizacja i koleżeńska atmosfera.

Zarząd Koła
LZS Dołuje

 • fot001
 • fot002
 • fot003

 

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej SP

Dnia 17 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach. W Turnieju wzięło udział 5 drużyn ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra. Turniej rozgrywał się w systemie „każdy z każdym”. Drużyny składały się zarówno z chłopców, jak i z dziewcząt.

I miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu,
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach,
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie,
IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej, V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy, zawodnicy zaś medale.  Tytuł najlepszego bramkarza Turnieju otrzymał Paweł Bruch, a najlepszym strzelcem Turnieju został Natan Konik. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. Serdecznie wszystkim gratulujemy :-).

Zarząd Koła

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Sprawozdanie z działalności Koła LZS Dołuje za I kw.

1. II Turniej Piłki Nożnej Halowej

Dnia 22 stycznia 2014 r. drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wzięła udział w II Turnieju Piłki Nożnej Halowej o puchar dyrektora PSP w Bezrzeczu. Turniej odbywała się systemem „każdy z każdym”. Walka o miejsca medalowe miejsca trwała do ostatniego pojedynku. Nasi piłkarze wywalczyli II miejsce. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy medale.

 • 7
 • 8
 • 9

2. Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

W dniach od 27.01.2014 do 29.01.2014 w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego klas IV-VI oraz I-III gimnazjum. W turnieju wzięło udział 25 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 70 uczniów z gimnazjum. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych oraz z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody.

3. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dobra

W dniu 12.02.2014 r. drużyna Zespołu Szkół w Dołujach wzięła udział w Młodzieżowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dobra, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie. W Turnieju wzięło udział 38 uczniów (chłopców i  dziewcząt) ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Dobra.  Przed rozpoczęciem turnieju odbyło się losowanie grup, w których młodzi zawodnicy i zawodniczki rozgrywali swoje mecze. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni.

 • 10
 • 11
 • 12

4. Turniej Tenisa Stołowego SP klas 4-6

W dniu 12.03.2014r. w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego szkół podstawowych klas IV-VI. W Turnieju wzięły udział reprezentacje trzech szkół. Każda szkoła reprezentowana była przez 6 zawodników – 3 chłopców i 3 dziewczynki. W klasyfikacji generalnej:

I miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowe w Dobrej,
II miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowe w Bezrzeczu,
III miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowe w Dołujach.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz medale. Impreza przebiegała w duchu sportowej rywalizacji i miłej atmosferze.

 • 1
 • 2
 • 3

5. Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 22 marca 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra, w którym wzięła udział drużyna LZS Dołuje, która wywalczyła II miejsce.

 • 4
 • 5
 • 6

6. II Turniej Sprawnościowy

W dniu 26 marca 2014r. drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wzięła udział w II Turnieju Sprawnościowym o Puchar Dyrektora PSP w Bezrzeczu. 12-osobowa reprezentacja uczniów z klas IV-VI składająca się z 2 dziewczynek i 2 chłopców z każdej klasy, zdobyła II miejsce w tym Turnieju. Wszystkie reprezentacje brały udział w 10 zróżnicowanych sprawnościowych konkurencjach. Zwycięzkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale.

 • 13
 • 14

Wszystkie imprezy odbywały się przy współudziale LZS Dołuje.
Zarząd Koła LZS Dołuje

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.