Sprawozdanie z działalności LZS Dołuje III-X/2017

W okresie od marca do października LZS Dołuje zorganizował następujące szkolne zawody sportowe:

1. Szkolny turniej unihokeja klas IV- VI oraz gimnazjum - 14 do 17 marca.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

2. Szkolny turniej piłki koszykowe klas IV-VI - 03 do 05 kwietnia.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

3. Szkolny turniej piłki nożnej gimnazjum - 25 do 27 kwietnia.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

4. Szkolny turniej ringo klas IV-VI - 16 do 18 maja.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

5. Szkolny turniej piłki siatkowej gimnazjum - 05 do 07 czerwca.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

6. Szkolny turniej unihokeja klas IV-VI - 04 października.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Drużyny otrzymał dyplomy i puchary, zawodnicy nagrody rzeczowe oraz medale. Turnieje przebiegały w sportowej atmosferze.
Zarząd Koła LZS Dołuje

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.