Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

W dniach od 09.01.2017-13.01.2017 w Zespole Szkół w Dołujach odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. W turnieju wzięło udział 80 uczniów. Turniej odbywał się w kategorii dziewcząt i chłopców. Po kilkudniowych zmaganiach wyłoniono zwycięzców.

W kategorii dziewcząt w szkole podstawowej I miejsce zajęła Anna Szczepańska, II miejsce – Natalia Rutkowska, III miejsce – Julia Waszczuk. W kategorii chłopców w szkole podstawowej I miejsce zajął – Oskar Pawłowski, II miejsce – Kacper Pawłowski, III miejsce – Patryk Bitkowski.

W kategorii dziewcząt w gimnazjum I miejsce zajęła Paulina Szczebelska, II miejsce – Natalia Rumowska, III miejsce – Marta Szczepańska. W kategorii chłopców w gimnazjum I miejsce zajął – Rafał Krukowski, II miejsce – Marcin Rutkowski, III miejsce – Kacper Dziekański.

Rozgrywkom towarzyszyła sportowa rywalizacja i miła atmosfera. Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.