Trójbój lekkoatletyczny w PSP Dobra

W dniu 26 września 2019 roku na obiektach sportowych PSP Dobra oraz Orlik 2012 w Dobrej rozegrany został Trójbój lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Dobra Impreza zaliczana jest do imprez z cyklu ,, Dzień Młodego Olimpijczyka 2019 " . Organizatorem imprezy byli pracownicy PSP Dobra, instruktorzy Orlik 2012 w Dobrej , Zarząd Koła LZS Dobra oraz  firma McDonald's z Lubieszyna. W trakcie zawodów rywalizowano w konkurencjach lekkoatletycznych, w których był bardzo wyrównany poziom i po wielu „dogrywkach” można było dopiero wyłonić zwycięzców.
Uczniowie bardzo licznie zgłaszali się do udziału w zawodach.Na zakończenie imprezy wręczono medale, puchary i nagrody. 

Zarząd Koła LZS Dobra przypomina o swoim patronacie nad bieżnią lekkoatletyczną w PSP Dobra. Zachęcając wszystkie dzieci, do sportowej rywalizacji i poprawiania aktualnego rekordu bieżni. Na poniższym zdjęciu wspominamy zeszłorocznych rekordzistów, którzy otrzymali śliczne statuetki za ustanowienia rekordu toru w swojej kategorii wiekowej. 

  • 1
  • 20190529_134940
  • Resized_20190619_103432_8677

Ze Sportowym Pozdrowieniem
Przewodniczący Koła LZS Dobra
Cezary MAGDA

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.