,,Oddając krew ratujesz życie"

Pod takim hasłem członkowie LZS DOBRA w minioną Sobotę w mobilnym krwiobusie, jaki przyjechał tego dnia do Dobrej ODDALI HONOROWO KREW.
Krwiobusy to potoczna nazwa mobilnych punktów poboru krwi. Są to autobusy ze specjalistycznym wyposażeniem, które pozwala przeprowadzać akcje krwiodawstwa w miejscowościach leżących daleko zarówno od Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak i ich oddziałów terenowych. Natomiast w dużych miastach pozwalają zorganizować zbiórki krwi w dniach wolnych od pracy.
Sportowcy z Dobrej doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest zdrowie, a w przypadku kontuzji, jak istotna jest właściwa terapia i dostęp do najlepszych leków. Dlatego staramy się wspierać projekty, których celem jest pomoc chorym i poszkodowanym w wyniku wypadków. Akcja Honorowego Krwiodawstwa Ludowych Zespołów Sportowych w Dobrej jest tym cenniejsza, że jest inicjatywą samych sportowców a w szczególności Pana Łukasza IGNACENKO , którzy kolejny rok z rzędu zachęcają wszystkich Polaków do krwiodawstwa.
Wspieranie takich akcji jest nieomalże obowiązkiem. Wszyscy powinni kiedyś wejść do krwiobusu, oddać krew i poczuć niesamowite zadowolenie, że zrobiło się coś naprawdę dobrego i potrzebnego, Jeżeli gdzieś zobaczysz krwiobus z logo akcji, to zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy i ty możesz bezinteresownie pomóc cierpiącemu i oddać kawałek siebie.

  • 20190601_112659
  • 20190601_112705
  • 20190601_112919

Ze Sportowym Pozdrowieniem
Przewodniczący Koła LZS DOBRA
Cezary Magda

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 2/2019

 

UCHWAŁA NR  …2/2019….

 

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 4 czerwca 2019 r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2018 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski

Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.