Mikołajkowy Rajd Nordic–Walking w Puszczy Wkrzańskiej

W dinu 03 grudnia 2016r. -18-osobowa grupa turystów LKT–S „Podróżnicy” spotkało się na pętli autobusowej Głębokie o godz. 10.00.
 Trasa wiodła do Polany Sportowej, gdzie po wspólnej rozgrzewce, uczestnicy powędrowali Doliną 7 Młynów w kierunku Polany Harcerskiej,
następnie żółtym szlakiem idąc wzdłuż głębokiego wąwozu Kijanki – jednego z wielu strumieni płynących w Lesie Arkońskim,
doszliśmy do Polany Miodowej - celu naszej wyprawy. 

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Przy wspólnym ognisku„biesiadzie turystycznej” i przekazaniu drobnych upominków oraz wspólnych zdjęć,
część uczestników udało się na spotkania Mikołajkowe organizowane w Gminie Dobra.
Czapki mikołajkowe, humor i wyjątkowa pogoda towarzyszyły nam przez cały rajd.

Zarząd Klubu

Podsumowanie działalności LKT – S „Podróżnicy” – Międzywodzie-2016

W pierwszym dniu 45 – osobowa grupa turystów, w drodze do Międzywodzia zatrzymała się w Międzyzdrojach, na przedpołudniowym  2- godzinnym spacerze.
O godz. 13.00 grupa została zakwaterowana w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym "Rzemieślnik” w Międzywodziu.
Po obiedzie uczestnicy odbyli długi poobiedni nadmorski spacer.
W godz. wieczornych po kolacji odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Klubu.
W programie:

- Prezentacja dorobku Klubu w 2016 r.
- Wyróżnienie aktywnych członków i sympatyków klubu
- Projekt kalendarza imprez w 2017 r. – podjęcie stosownych uchwał

W drugim dniu pobytu chętni spotkali się o godz. 6.30 na nordic–walking brzegiem morza, a po śniadaniu i obiedzie wspólne spacery – relaks na basenie (sauna).
W godzinach wieczornych uczestnicy wspaniale się bawili przy muzyce i niespodziankach przygotowanych przez uczestników.

Trzeci dzień  naszego pobytu rozpoczął się porannym nadmorskim nordic–wal kingem, śniadaniem oraz spacerem pożegnalnym z plażą w Międzywodziu.
Po obiedzie nastąpił odjazd autokarem do miejsc zamieszkania.

 • fot001
 • fot002

Zarząd Klubu

Powiatowy zlot rodzinny w Trzebierzy

W dniach 09-11 września br. LKT-S „Podróżnicy” przy współudziale Powiatowego Zrzeszenia LZS w Policach, Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS, Ogniska TKKF „Tonus” i Nadleśnictwa Trzebież zorganizował Powiatowy Zlot Rodzinny pod hasłem „Bądź aktywny – Trzymaj wagę” W imprezie uczestniczyło około 100 członków LZS i ich rodzin Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej (większość) oraz członków Ogniska TKKF „Tonus”. Zapraszamy na relacje.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Czytaj więcej: Powiatowy zlot rodzinny w Trzebierzy

Działalność LKT-S Podróżnicy we wrześniu

W dniach 14 – 18. 09. 2016 – 6 – osobowa reprezentacja Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS ( w tym 2 członków LKTS „Podróżnicy”) uczestniczyła w Ogólnopolskiej Imprezie Krajowego Zrzeszenia LZS i Ministerstwa Sportu i Turystyki pod hasłem: „Bądź Aktywny – Trzymaj Wagę i Aktywny Senior” Mielno – 2016

W programie min.
- Wykłady w zakresie: Aktywność rekreacyjna w profilaktyce nadwagi i otyłości – Prawidłowe żywienie w aspekcie przeciwdziałania otyłości i nadwagi.
- Program sportowy – samoocena sprawności fizycznej
- Analiza składu ciała – pomiary indywidualne
- Nordic-Walking
- Aktywny Program Turystyczny – Słowiński Park Narodowy

W klasyfikacji końcowej – międzywojewódzkiej rywalizacji – Województwo Zachodniopomorskie zajęło V miejsce ( w tym Jadwiga Martyniak – I miejsce w klasyfikacji punktowej w programie sportowej, Henryk Paluch – IX miejsce) Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

W dniu 17. 09. 2016 – 8 –osobowa grupa „Podróżników” (przy aktywnym współudziale Lecha Wiśniewskiego, Anny Krajewskiej-Pędzik i Wojtka Nowakowskiego) uczestniczyła w Gminnej Imprezie w Wołczkowie pn Gmina Dobra Biega, zaliczając jednocześnie marsz szlakami Puszczy Wkrzańskiej.

W dniu 24. 09. 2016 przedstawiciele Zarządu  Klubu uczestniczyli w organizacji i przebiegu Turnieju Sołectw Gminy Dobra, sędziując wybrane konkurencje.
Impreza udana przy wspaniałej pogodzie i godna kontynuacji

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Zarząd Klubu

Regulamin Powiatowego festynu Sportowo-Rekreacyjnego LZS


I   Cel:

·        Promocja aktywności fizycznej

·        Aktywni w każdym wieku

·        Popularyzacja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny

·        Poznaj lepiej swoją najbliższą okolicę

II  Organizator

·        Ludowy Klub Turystyczno-Krajoznawczy – Mierzyn

III  Współorganizatorzy

·        Powiatowe Zrzeszenie LZS w Policach

·        Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS

·        Gminne Zrzeszenia LZS w Dobrej

·        TKKF Ognisko „Tonus”

·        Nadleśnictwo Trzebież

III  Termin i miejsce

09 -11 września 2016 r. Gminne Centrum Edukacji i RekreacjiTrzebież ul Leśna 5

IV  Warunki uczestnictwa

Prawo uczestnictwa mają członkowie LZS (ich rodziny)- mieszkańcy powiatu polickiego. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 30 lipca 2016 r. od poszczególnych klubów i kół zrzeszonych w Gminnych Zrzeszeniach LZS. Tel.661053666-H Paluch

Czytaj więcej:  Regulamin Powiatowego   festynu  Sportowo-Rekreacyjnego LZS  

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.