Sprzątanie Puszczy Wkrzańskiej

Ludowy Klub Turystyczno – Sportowy „Podróżnicy”, po raz kolejny brał udział z 50 osobową grupą turystów w  akcji sprzątamy Puszczę Wkrzańską w Nadleśnictwie Trzebież w dniu 27 kwietnia 2019 r. Sprzątanie odbywało się na terenie Leśnictwa Siedlice. Na uwagę zasługuje fakt, zabezpieczenia organizacyjnego na 5+ przez P. Klaudiusza Michnowicza wraz z pracownikami przy dużej pomocy P. Piotra z Nadleśnictwa. Po zakończonych pracach uczestnicy przejechali autokarem do Zalesia, gdzie w miłej atmosferze uczestniczyli w poczęstunku turystycznym w  wspaniałej scenerii przyrody na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

 • 20190427_092007
 • 20190427_105613
 • 20190427_115753

Podziękowanie dla uczestników i organizatorów.

Zarząd Klubu   

 

Wyprawa Turystyczna - Cedyńskie Wrzosy

Ludowy Klub Turystyczno – Sportowy „Podróżnicy” przy współudziale Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował – Wyprawę Turystyczną pn. Cedyński Park Krajobrazowy – Cedyńskie Wrzosy

Przebieg realizacji przyjętego programu:

1. W godzinach porannych 01 września br. 50 – osobowa grupa naszych niezawodnych turystów pokonała autokarem trasę: Mierzyn – Wołczkowo – Szczecin – Cedyński PK

2. Wędrówką pieszą pokonujemy ścieżkę edukacyjną Rezerwatu Bielinek (Leśno-stepowy obszar na stromych zboczach doliny Odry. Najcenniejszy dąb omszały z gatunków „ciepłolubnych” obszarów przy śródziemnomorskich.

3. Rezerwat Olszyna Źródliskowa o pow. 1.ha, utworzony w celu ochrony skrzypu olbrzymiego, rzadkiej rośliny stanowiącej element flory górskiej regla dolnego

4. Najdalej wysunięty na Zachód punkt Polski – pamiątkowy Głaz

5. Wrzosowisko Cedyńskie, utworzone w celu zachowania rzadko spotykanego w środkowej Europie wrzosowiska z roślinnością kserotermiczną.

6. Ognisko z poczęstunkiem turystycznym u stóp Góry Czcibora.

 • DSC04215
 • DSC04218
 • DSC04219

Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc w organizacji Imprezy:

Pani Dyrektor ZPK – Dorocie Janickiej, Pani Karolinie Bloom - za wspaniałe przewodnictwo oraz upominki w postaci unikatowych map turystycznych, zwiedzanych miejsc, Nadleśnictwu Mieszkowice za przygotowanie ognisku i wszystkim uczestnikom z Kol. Ireną i Leszkiem na czele z pomoc w stworzeniu wspaniałej atmosfery z pogodą włącznie.

Zarząd Koła

Rajd Walentynkowy

   Ludowy Klub Turystyczno – Sportowy „Podróżnicy” był organizatorem Rajdu pieszego - śródleśnym szlakiem prowadzący przez pd. część Puszczy Wkrzańskiej.
   O godz. 10.15 na Polanie Miodowej w Lasku Arkońskim 65 osobowa grupa turystów (od 5 lat do wieku seniora…), po rozgrzewce prowadzonej tradycyjnie przez kol. Anię, powędrowała w kierunku Polany Sportowej. Następnie żółtym szlakiem do Polany Harcerskiej.
   Po krótkim odpoczynku, żółtym szlakiem grupa dotarła ponownie do Polany Miodowej, gdzie na turystów oczekiwało ognisko z poczęstunkiem turystycznym.

Założone cele przez organizatorów zostały w 100% zrealizowane jak:

- Popularyzacja aktywnych form wypoczynku na łonie natury

- Promocja – zdrowego stylu życia

- Edukacja ekologiczna

- Integracja lokalnego środowiska

   Warunki pogodowe i bardzo dobra atmosfera wśród uczestników, była wspaniałym podarunkiem dla organizatorów.
Gorące podziękowania dla kol. Jadwigi, Ireny i Leszka za przygotowanie, wystroju oraz niespodzianek.

 • DSC03820
 • DSC03822
 • DSC03824

Do zobaczenia na kolejnych rajdach

Komandor Rajdu
Henryk Paluch

Pożegnanie Starego i Powitanie Nowego Roku

W dniach  30.12.1017  -  02.01.2018 r.  40-osobowa  grupa  „Podróżników” i ich  sympatyków  spotkała się w Ośrodku Rzemieślnik w Międzywodziu.
W programie min:

- Poranne marsze nordic-walking  -  plażami Bałtyku w ramach programu „Aktywny  Senior”
- Całodzienne spacery przy sprzyjającej aurze
- Kąpiele i  relaks w basenie ośrodka
- Bal  Sylwestrowy i wieczorek taneczny w Nowym Roku wspaniale zorganizowany przez Kierownictwo i Kadrę Ośrodka
- Po pożegnaniu morza i wspólnym obiedzie wyjazd autokarem do Szczecina  w szampańskich nastrojach.

 • fot001
 • fot002
 • fot003

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku

LKT – S „Podróżnicy”

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.