Zlot Rodzinny 2015 - fotorelacja

W dniach 4 do 6 września w Trzebierzy odbył się Zlot rodzinny członków GZ LZS pod hasłem "Rodzina - Rekreacja - Zdrowie".
Organizatorem zlotu był LKT-S "Podróżnicy" w Mierzynie, a jednym z współorganizatorów było GZ LZS w Dobrej.
W pierwszym dniu uczestnicy realizowali aktywny program turystyczny - "Osobliwości po Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego".
Trasa przebiegała przez piękne tereny Puszczy Wkrzańskiej.

  • fot001
  • fot002
  • fot003


- Drugi dzień  to blok sportowo rekreacyjny "Turniej wesołych gier i zabaw".
W rywalizacji sportowej  uczestniczyły drużyny reprezentujące:
Koła LZS z Bezrzecza, Wołczkowa, Podróżnicy I i Podróżnicy II ,a także TKKF Ognisko "Tonus".
W rywalizacji zwyciężyła drużyna Podróżników I, na drugim miejscu LZS Wołczkowo, a na trzecim LZS Bezrzecze.

  • fot021
  • fot022
  • fot023

Nie zabrakło również konkurencji dla dzieci m.in. Konkurs plastyczny Szukamy Skarbów.
W zlocie uczestniczyło łącznie 130 osób.
  • fot041
  • fot042
  • fot043

Organizatorzy

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.