Zlot Rodzinny LZS w Trzebierzy

Regulamin
Powiatowego   festynu  Sportowo-Rekreacyjnego LZS
"Bądź aktywny"

I   Cel:
·        Promocja aktywności fizycznej
·        Aktywni w każdym wieku
·        Popularyzacja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
·        Poznaj lepiej swoją najbliższą okolicę

II  Organizator

·        Ludowy Klub Turystyczno-Krajoznawczy – Mierzyn

III  Współorganizatorzy
·        Powiatowe Zrzeszenie LZS w Policach
·        Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS
·        Gminne Zrzeszenia LZS w Dobrej
·        Nadleśnictwo Trzebież
·        TKKF Ognisko „Tonus”

III  Termin i miejsce

04-06 września 2015 r. Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji
Trzebież ul Leśna 5

IV  Warunki uczestnictwa

Prawo uczestnictwa mają członkowie LZS (ich rodziny)- mieszkańcy powiatu polickiego. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 28 sierpnia 2015 r. od poszczególnych klubów i kół zrzeszonych w Gminnych Zrzeszeniach LZS. Tel.661053666-H Paluch

V  Program

04 września 2015 r.
·        9.00-15.00 Osobliwości przyrodnicze powiatu polickiego- Aktywny program turystyczny (dla chętnych)
·        15.00 Zakwaterowanie
·        16.00 Spotkanie organizacyjne kierowników grup
·        16.00 – 18.00 Aktywny wypoczynek nad Zalewem Szczecińskim
·        18.00 - Kolacja
·        20.00  -  Gubimy kalorie(…………)

05 września 2015 r.
·        8.00 -  Śniadanie
·        10.00 – Blok sportowo – rekreacyjny (propozycje)

Testy Sprawności Fizycznej – Oceń poziom swojej sprawności
- Test marszowy
- Test sprawności mięśni brzucha
- Próba siły mięśni
- Test sprawności układu krążenia
- Próba siły ręki

Turniej wesołych gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych
- Wielobój sprawnościowy
- Rzut lotką do balonów
- Rzut woreczkami do celu
- Strzał z procy
- Bieg w workach
- Mini hokej

Nordic –Walking
- Marsz na czas – ocena techniki chodzenia
16.00 Obiad – czynny wypoczynek
18.00 Podsumowanie przy grillu – wręczenie nagród dla najaktywniejszych

06 września 2015 r.
- Śniadanie
- Czynny wypoczynek
- Powrót

VI  Zasady finansowania
Wpisowe uczestników 130,00 zł + dofinansowanie współorganizatorów i sponsorów

Świadczenia dla uczestników:
·        Noclegi
·        Posiłki
·        Czynne uczestnictwo w proponowanych formach aktywnego wypoczynku
·        Zwiedzanie osobliwości przyrodniczych Powiatu Polickiego
·        Wyróżnienia dla najaktywniejszych

VII Postanowienia końcowe
- Uczestnicy – członkowie LZS  są ubezpieczeni od NNW, pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się indywidualnie
- W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Organizatorzy

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Przekaż 1% dla LZS

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.