Majówki z LKT-S "Podróżnicy"

1. Ludowy Klub Turystyczno-Sportowy w dniu 1 maja 2014 r. (czwartek) zorganizował „Majowy Marsz Nordic-Walking” na czas na trasie: Szczecin Głębokie – Leśniczówka Owczary – Bartoszewo. Długość trasy wynosiła 7 km. Metę ustanowiono na leśnej polanie przy jeziorze. Pierwsza dziesiątka została wyróżniona upominkami. Przy poczęstunku turystycznym zorganizowano trójbój rzutowy. Najaktywniejszych wyróżniono słodyczami. W imprezie udział wzięło 50 osób (w tym 7 dzieci i 30 kobiet).
Impreza była jednocześnie treningiem dla uczestników X Wyprawy turystycznej Szlakami Parków Narodowych.

2. Ludowy Klub Turystyczno-Sportowy „Podróżnicy” zorganizował rajdy turystyczne nordic-walking  szlakami Puszczy Wkrzańskiej, połączone ze zgadywanką terenową i testami sprawności fizycznej w dniach:
17 maja (sobota) – Trasa: Szczecin Głębokie – Leśniczówka Owczary – Pilchowo – Jasmundzka Struga – Leśniczówka Polana Biała, szlaki czerwony, czarny i żółty. Na trasie szlaku żółtego przez Polanę Sportową do mety odbyło się przejście na czas. W imprezie wzięło udział 32osoby w tym 10 dzieci.
23 maja (piątek) – Trasa: Lasek Arkoński – Polana Harcerska – Głębokie. W programie min. konkurs techniki nordic-walking. W imprezie wzięło udział 25 osób.
Imprezy zakończono  poczęstunkiem  turystycznym i rozdaniem upominków dla najaktywniejszych.

3. W dniu 26 maja 2014 r. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Policach wspólnie z Ludowym Klubem Turystyczno-Sportowym zorganizował Festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem  Rodzina – Rekreacja – Zdrowie w Barlinku.
Impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
W programie: Marsz nordic-walking na orientację połączony ze zgadywanką terenową na wspaniałych trasach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Po marszu nad jeziorem Barlineckim zorganizowano mini turniej rekreacyjny (rzut lotką, tor z przeszkodami i mini hokej) oraz poczęstunek turystyczny. Festyn był zorganizowany z okazji Dnia Matki w którym uczestniczyło 35 osób.
Na podsumowaniu wszystkich uczestników obdarowano słodyczami, a najaktywniejszych upominkami rzeczowymi ufundowanych przez sponsorów.

Zarząd Klubu

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Przekaż 1% dla LZS

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.