Regulamin II Igrzysk LZS-ów

Regulamin

II Gminnych Igrzysk LZS  w Dobrej

 

Patronat Honorowy :

Wójt Gminy  Dobra Teresa Dera

 

I. Cele:

- popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

- współzawodnictwo sportowe

- kształtowanie poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej

- promowanie wolontariatu

- rozwój społeczności lokalnej i ich zaangażowania w sport

 

II. Organizatorzy;

- Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej

-  Gmina Dobra

- Teren sportowo-rekreacyjny „ Mierzynianka „ w Mierzynie

 

III. Termin i miejsce:

- Igrzyska odbędą się w dniu 19.08. 2017r. na terenie sportowo-rekreacyjnym  „Mierzynianka” w Mierzynie

- Otwarcie Igrzysk  godz. 10:00

 

IV. Uczestnictwo:

Prawo startu w Igrzyskach mają osoby dorosłe i młodzież członkowie Kół LZS

z terenu Gminy Dobra. Każde Koło wystawia 5 osobową drużynę w tym minimum jedna kobieta. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego badania lekarskiego pozwalającego na start w zawodach sportowych, lub

oświadczenie- „ Niniejszym oświadczam , że jestem zdolny do udziału w Igrzyskach i startuję na własną odpowiedzialność. Nie będę dochodził odszkodowania od organizatora w razie wypadku, szkody lub zdarzenia losowego związanego z II Igrzyskami LZS

 

V. Część sportowa- wykaz konkurencji;

1. Strzały piłką nożną do bramki unihokeja ( startuje 5 osób – cała drużyna),                 odległość 7m, każdy zawodnik wykonuje 1 strzał.

2. Rzut lotką do tarczy (startują  2 osoby z drużyny)  każdy zawodnik wykonuje                     5 rzutów do tarczy. Suma uzyskanych punktów decyduje o zwycięstwie.

3.Skok w dal z miejsca (  startują z  2 osoby  z drużyny)                                     każdy zawodnik oddaje po 1 skoku . Do punktacji liczy się suma długości skoków obu zawodników.

 4. Pokonanie toru sprawnościowego , startuje 2 zawodników z każdej drużyny liczy się łączny czas.

5. Rzut beretem  - startuje 1 zawodnik z drużyny, wykonuje 2 rzuty- liczy się suma długości rzutów .

6. Bieg magazyniera startuje 2 zawodników z drużyny- liczy się czas biegu.               .

7. Rzuty „ Na Kijek”  - startują po 2 osoby z każdej drużyny. Jeden z zawodników wyrzuca w kierunku partnera  plastikowe  obręcze, partner ma za zadanie  chwycić jak najwięcej kółek mających do dyspozycji. Konkurencje wykonuje się przemiennie. Największa ilość „złapanych” kółek decyduje o zwycięstwie.

 

Konkurencje alternatywne, dla chętnych –( poza punktacją)

1. Konkurencja strongmen, o tytuł „siłacza”- podnoszenie hantli 8 lub 10 kg

2.Przeciąganie liny- startują zespoły 3 osobowe o tytuł najsilniejsza drużyna

 

VI. Punktacja:

1.W konkurencjach Igrzysk

I m – 10 pkt, II m – 8 pkt, III m – 7 pkt…….. aż do 1 pkt.

2. Punktacja drużyn (LZS)

Na klasyfikację drużyn będzie się składać suma pkt. uzyskanych w  poszczególnych konkurencjach  przez  zgłoszone zespoły.

 

VII. Nagrody:

1. za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach – drużyny uzyskają dyplomy.

2. W klasyfikacji zespołowej – zespoły (Koła) otrzymują  puchary

3. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale

 

VIII. Postanowienia końcowe:

Sprawy nie objęte regulaminem oraz ewentualne protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny Igrzysk .

Poszczególne LZS-y prześlą  mailowo(dostarczą) listy zawodników z zaznaczeniem w jakich konkurencjach startują do dnia 31.07.2017r., do kol. Henryka Palucha – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..  oraz do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Każdy zawodnik LZS uczestniczy przynajmniej w jednej konkurencji

Zawodnik może maksymalnie startować w 4 konkurencjach.

 

Ze  sportowym pozdrowieniem        
Organizatorzy

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.